Istorgia da l'EE-Energia Engiadina

L'EE-Energia Engiadina es gnüda fuondada als 1. gün 2001. L'interpraisa s'ha fuormada our da la privatisaziun da l'Impraisa electrica Scuol e toccaiva al cumün da Scuol.

Süls 1. schner 2013 es la ditta gnüda regiunalisada ed ida in possess dals cumüns dad Ardez, Ftan, Tarasp, Scuol, Sent e Valsot.

Davent dals 1. schner 2014 han eir ils cumüns da Susch, Lavin e Guarda partecipats a la ditta.

Hoz sun ingaschadas 17 persunas pro la ditta. Tuot ils collavuraturs han lur domicil in Engiadina Bassa, quai chi muossa cha l'EE-Energia Engiadina metta grond pais d'avair ün caracter regiunal, d'occupar persunas indigenas, da dar la pussibiltà a nossa giuventüna d'imprender ün manster in nossa ditta e dad esser preschainta in tuot ils cumüns da nossa vallada.

Las incumbenzas principalas sun la producziun e'l transport d'energia electrica, la construcziun e'l mantegnimaint da la rait electrica pels cumüns da l'Engiadina Bassa, il sistem da quintadurs e recepturs, l'administraziun da tuot ils quints da forza in Engiadina Bassa e dals quints d'aua pel cumün da Scuol, l'inglüminaziun publica e la survaglianza da las ouvras idraulicas cun aua da baiver in Engiadina Bassa.

L'EE-Energia Engiadina pissera cha la forz'electrica riva cun sgürezza aint illas chasadas da l'Engiadina Bassa - eir davo 100 ons.


Lur EE-Energia Engiadina

EE ENERGIA ENGIADINA - Bagnera 171 - 7550 Scuol - Tel. 081 861 23 00 - - Datenschutzerklärung